SÖMBAND
Syteknik billeder
 

Sömmar i elastiska material tänjer sig lätt utmed halsringningen, axlar och ärmhål. För att undvika detta kan du stadga sömmarna med sömband. Pressa sömbandet på avigsidan av plaggdelen med mitten längs den angivna sömlinjen.

 
 
 
KLIPP HACK I SÖMSMÅNERNA
Syteknik billeder2
 

Klipp jack tvärs över den angivna sömsmånen, stoppa 2 mm före sömmen.

 
 
 
KLIPP JACK I HÖRN
Syteknik billeder3
 

Klipp jacket snett inåt mot det angivna hörnet fram till sömmarna.

 
 
 
VECK
Syteknik billeder4
 

Markera vecklinjerna med tråckelstygn. Lägg tyget med rätsidan utåt när du veckar. Vik vecket längs vikningslinjen i pilens riktning. Fäst vecket.

Syteknik billeder5
 

Tråckla ev. fast vecket mot plaggdelen. Vik nästföljande veck på samma sätt.

 
 
 
DOLT BLIXTLÅS
Syteknik billeder6
 

Sy sømmen sammen fra lynlåsafmærkningen.

 
Syteknik billeder7
 

Sy sömmen från blixtlåsmarkeringen och neråt. Öppna blixtlåset. Placera ena blixtlåsbandet längs den angivna sömmen med rätsidan neråt. Låt blixtlåsets spiral följa sömlinjen. Tråckla fast blixtlåset längs sömlinjen. Stäng blixtlåset för att bestämma placeringen av andra blixtlåsbandet, båda blixtlåsbanden ska vara i höjd med varandra. Placera och tråckla fast andra blixtlåsbandet på samma sätt i blixtlåssprundets motsatta sida.

 
Syteknik billeder8
 

Öppna blixtlåset och för ner löparen. Vik blixtlåsbandets spiral åt sidan så att denna kan glida in i hacket på pressarfoten.

 
Syteknik billeder9
 

Sy fast vänstra blixtlåsbandet uppifrån och neråt. Sy fast högra blixtlåsbandet nerifrån och uppåt.

 
Syteknik billeder10
 

Stäng blixtlåset. Sy ett par stygn nertill tvärs över spiralen. Klipp ev. av blixtlåsets överskjutande längd. Kantsticka fast blixtlåsbanden smalt.

 
 
 
GYLF
Syteknik billeder11
 

Klipp av gylfstyckets bredd på vänster frambyxa så att 2 cm återstår från mittfram-linjen och utåt. Detta utgör därefter gylfens undre

 
Syteknik billeder12
 

Sy grensömmen från gylfstycket och utåt, stoppa 3 cm före den invändiga bensömmen. Vik blixtlåssprundets sömsmån på vänster frambyxa mot avigsidan.

 
Syteknik billeder13
 

Lägg blixtlåset under framkanten på vänster frambyxa och nåla eller tråckla fast det. Vik gylfinfodringen på längden med avigsidan inåt. Lägg gylfinfodringen under blixtlåset och nåla eller tråckla fast det. Byt till blixtlåspressarfot. Sy fast blixtlåset och gylfinfodringen smalt längs vänster frambyxa.

 
Syteknik billeder14
 

Vik gylfstycket på höger frambyxa mot avigsidan i mittfram-linjen. Placera framkanten av höger gylfstycke mot mittfram-linjen på vänster frambyxa. Fäst ihop delarna längs framkanten.

 
Syteknik billeder15
 

Vänd byxans avigsida utåt. Vik ut höger gylfstycke och sy fast blixtlåset mot detta 2 cm från mittfram-linjen.

 
Syteknik billeder16
 

Forma gylfbågen på höger frambyxa 3 cm från mittfram-linjen, sy nertill utåt mot grensömmen.
ÄRMAR
Syteknik billeder17
 
Vik ärmen på längden med rätsidan inåt. Sy ärmsömmen från ärmringningen och neråt. Vänd ärmens rätsida utåt.
 
Syteknik billeder18
 

Sy rynktråd i ärmkupan mellan sömlinjens markeringar.

 
Syteknik billeder19
 

Rynka ihop vidden lite. Placera ärmen i ärmhålet med sidsömmarna mot varandra. Fäst ihop delarna utmed sömsmånen, börja och sluta vid det rynkade styckets markeringar. Rynka ihop ärmkupans vidd så att den passar med ärmhålets. Gör en knut på rynktråden i var sida och fördela vidden jämnt längs sömmen. Fäst ärmens axelmarkering mot axelmarkeringen i ärmhålet. Håll plagget mot dig själv och med ärmens avigsida utåt. Fäst resterande del av ärmen fast utmed ärmhålet. Tråckla fast hela ärmen så att denna ligger helt slätt utmed sömlinjen.

 
Syteknik billeder20
 

Sy i ärmen från ärmsidan och från sidsömmen och runt. Klipp sömsmånerna 1 cm breda. Pressa sömmen mellan ärmkupans markeringar (pressa endast sömsmånerna). Använd ev. presskudde. Stryk därefter endast längs återstående delen av ärmsömmen.
RYNK
Syteknik billeder21
 
När du syr rynk ska trådspänningen vara något lösare och stygnlängden något längre än vid normal söm. Sy en rynktråd 3 mm var sida om sömlinjen längs den angivna kanten. Stoppa sömmen vid tvärgående sömmar. Klipp av med ± 10 cm lång tråd i början och slutet av sömmen.
Syteknik billeder22
 

Sätt en nål vid de båda rynktrådarna i det rynkade styckets ena sida. Vira trådarna i åttor om nålen så att trådändarna fixeras. Håll de fria trådändarna i andra handen. Dra ihop vidden till önskad bredd och fördela rynket jämnt längs sömmen.

Syteknik billeder23
 

Nåla ihop plaggdelarna, sätt nålarna lodrätt. Inställ maskinen till normal söm och trådspänning. Sy ihop delarna mellan rynktrådarna, avlägsna knappnålarna efterhand. Dra ut rynktrådarna och pressa sömmen.
SY EN SMAL KANTSTICKNING I SÖMLINJEN
Syteknik billeder24

Smal kantstickning: Klipp ned sömsmånen till lagom bredd. Vik in sömmen under infodringen eller fodret. Kantsticka smalt på infodringen eller fodret. Fodret eller infodringen ligger nu plant utan att rulla upp. 


Sömlinjen: Vänd nu rätsidan upp. Sy en kantstickning från rätsidan längs hela sömlinjen.