Denna integritetspolicy gäller hanteringen av personuppgifter enligt EUs dataförordning GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Så hanterar vi dina personuppgifter:

Vi värnar alltid om din integritet. Vi samlar aldrig in mer uppgifter än vi behöver för att fullföra vårt åtagande. Vi överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan gälla partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal samt till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Insamling av data

Vi samlar in data när du blir prenumerant, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss via vår webbplats, när du kontaktar oss via mail, telefon, brev eller vid fysiska möten och när du interagerar med oss i sociala medier. 

Pappersprenumeration 

För våra pappersprenumeranter sparar vi de uppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera tidningen till dig samt för betalning och fakturering. 

Digital prenumeration/Digital inloggning

För inloggade användare på våra digitala tjänster samlas data som används för att förbättra och personalisera din digitala upplevelse och för att analysera hur tjänsten används.  Vi använder även data för att rikta relevant marknadsföring till dig.

Olika typer av information som vi kan lagra om dig

(observera att detta nästan uteslutande är information som du själv ger till oss, och att vi inte alltid samlar in alla typer av data):

Person- & kontaktinformation: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer. 

Betalningsinformation: Namn, Organisationsnummer / personnummer, fakturaadress, faktureringsinformation.

Automatisk insamling av data

När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i Cookies och Loggfiler. Vi gör detta för att kunna ge våra webbplatsbesökare en snabbare och bättre användarupplevelse samt för att kunna mäta trafik med verktyg som Google Analytics, via Facebook Pixel och Hotjar. Denna information är anonymiserad för oss. 

Var lagras dina uppgifter och hur länge?

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES. 

Vi sparar dina data så länge som det krävs för att uppnå det syfte för vilken informationen samlades in.  När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Du kan kontakta oss och be att vi inte ska kontakta dig i marknadsföringsärenden.

Hur skyddas mina uppgifter?

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vilka är mina rättigheter?

Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).

Ändring av Burda Nordic dataskyddspolicy

Burda Nordic kan komma att ändra sin dataskyddspolicy. I det fall detta sker kommer vi att upplysa om detta på vår webbplats www.alltomhandarbete.se 

Har du fler frågor gällande vår hantering av data och vår dataskyddspolicy är du självklart välkommen att höra av dig till 

Kontaktupplysningar:

Burda Nordic A/S
Albuen 23
DK-6000 Kolding

VAT-nr DK33034245

Telefon: +45 73 99 66 00
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hemsida: www.alltomhandarbete.se