fordele
Namn *
Gata *
 
Husnr *
Bokstav
Våning
Lägh
Postnummer & Ort *
Land *
Telefonnummer *
Mobiltelefon
E-postadress *
Repetera e-post *
EAN-nummer

Välj leveranssätt:

Välj betalningsmetod här under:

X

Så här fungerar ditt medlemskap :

1. Som medlem får du tidskriften på utgivningsdagen. Medlemserbjudandet gäller inte på Grönland, utomlands eller på Färöarna. Vi reserverar oss för pris-, moms- och portoändringar samt ändringar av medlemsvillkoren.

2. Ditt medlemskap löper tills det sägs upp.

Efter introduktionserbjudandet fortsätter du in i en ny betalningsperiod. Betalningsperioden beror på erbjudandet du har tagit emot och motsvarar i regel provperioden.

En provprenumeration under tre månader övergår alltså i en ny prenumerationsperiod på tre månader.

Löpande månadsmedlemskap övergår i en ny period på en månad.

3. Vill du säga upp din prenumeration ska din uppsägning vara oss till handa 30 dagar innan din medlemsperiod löper ut.

Introduktionserbjudanden kan inte sägas upp.

4. Om du returnerar en tidskrift eller inte tar emot en tidskrift från posten innebär det inte att du slipper betala för redan utskickade tidskrifter.

5. När det gäller medlemskap som är betalt med inbetalningskort: Om ett medlemskap med skuld avbryts skickas en slutavräkning med tillägg på 99 kr i administrationsavgift.

6. Om det ingår en gåva i ditt erbjudande skickas den separat, en till två veckor efter att vi har registrerat din betalning, såvida inget annat anges i erbjudandet.

7. Du har 14 dagars ångerrätt på ditt köp. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du tog emot din första tidskrift. Om du ångrar avtalet ska du meddela oss att du har ångrat dig genom att kontakta kundtjänst på 040 6060 646 eller prenumeration@burdanordic.com

Betalning av medlemskap

Betalning med inbetalningskort :

8. Vid betalning med inbetalningskort utgår en avgift på 29 kr per räkningsperiod.

9. Fakturabeloppet förfaller till betalning på det förfallodatum som framgår av fakturan. Vid betalning efter förfallodatum betalas avgifter och övertidsräntor från förfallodatum i enlighet med räntelagen.

Automatisk kortbetalning:

10. Har du valt att betala automatiskt med kort dras pengarna från ditt kort på din tidskrifts förfallodatum, beroende på tidskriftens utgivningsfrekvens. Automatisk kortbetalning är en gratis betalningslösning (0 kr/månad)

På din sida på www.mitmedlemskab.dk kan du när som helst ändra din betalningsmetod.

Du kan avvisa en betalning eller göra invändningar genom att kontakta vår kundtjänst på 040 6060 646. Detta ska göras senast vardagen före förfallodatum.

Dina kortuppgifter blir under anmälningsperioden lagrade endast av DIBS, som är en dansk betalningsförmedlare.

Alla uppgifter skickas säkert (SSL-krypterade).

Serviceinformation :

Du kan enkelt och snabbt administrera din prenumeration på www.minprenumeration.se

Här kan du bland annat byta tidskrift, pausa och ändra adress.

Logga in med medlemsnummer och postnummer.

Kundtjänst:

Repiit

Nørregyde 3

Bramdrupdam

6000 Kolding

Danmark

Tel.: 040 6060 646

prenumeration@burdanordic.com

Personuppgiftspolicy :

Som kund hos altomhaandarbejde.dk omfattas du av dataskyddsförordningens bestämmelser och de personuppgiftsrättsliga villkoren för alltomhandarbete.se

Genom att godkänna försäljnings- och leveransbestämmelserna godkänner kunden de personuppgiftsrättsliga villkoren för alltomhandarbete.se

Vi registrerar personuppgifter om dig som kund. Det rör sig om uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om vad du har köpt. Vi lagrar inte känsliga personuppgifter.

Syftet med insamlingen är att kunna behandla köpet, leverera varorna och att uppfylla bokföringslagens krav. Dessutom är syftet att kunna ge dig råd och att anpassa vår kommunikation och marknadsföring.

Vi lagrar uppgifter i fem år, se bokföringslagen 10 §, varefter uppgifterna raderas. Vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

Har kunden valt att ta emot vårt nyhetsbrev använder vi också kundens uppgifter för utskick av nyhetsbreven.

Vi inhämtar kundens samtycke innan vi behandlar kundens personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Kundens samtycke är frivilligt och kan när som helst dras tillbaka.

Som kund har du möjlighet till full insyn i vår uppgiftsregistrering och kan invända mot en registrering. Vänd dig i så fall till info@burdanordic.com

Direktören för Burda Nordic är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter :

Burda Nordic A/S

Nørregyde 3

Bramdrupdam

DK-6000 Kolding

Dataansvarig: VD för Burda Nordic A/S

VAT-nr DK33034245

Telefon: +45 73 99 66 00

Mail: info@burdanordic.com

Hemsida: www.alltomhandarbete.se

Så här fungerar det:
Du kommer att ledas vidare till DIBS betalningssida där du ska registrera dina kortuppgifter.
Efter din gratis provmånad fortsätter ditt medlemskap. Du kan avanmäla detta på www.minprenumeration.se